Kwaliteit kinderboerderijen van de vSKBN

Als branche organisatie werken wij aan een ‘ basis kwaliteitsgarantie’ van en voor de kinderboerderijen die lid zijn van de vSKBN.

De basis voor alle leden
Om voor zo’n garantie in aanmerking te komen, moet ieder lid voldoen aan de wet- en regelgeving voor kinderboerderijen. Wij ontwerpen een checklist waarin de wettelijke regels overzichtelijk bij elkaar zijn gebracht. Ieder lid vult deze checklist in en staat met de ondertekening daarvan garant voor het volledig en naar waarheid invullen van de lijst.

Alle leden die de wettelijke regels in hun bedrijfsvoering hebben opgenomen en ze ook uitvoeren, hebben op hun locatie een publicatiebord ontvangen van de vSKBN met het opschrift ‘Wij zijn lid van de vSKBN’

In contacten met de landelijke overheid (o.a. ministerie van LNV/NVWA) zal ons bestuur deze basiskwaliteit van haar leden garanderen.

In de gesprekken met de landelijke overheid zullen we de belangen van de branche zo goed mogelijk behartigen en altijd aansturen op tijdig vooroverleg als wetten zouden moeten veranderen. Zo willen we voorkomen dat onze leden zich niet of slechts met moeite aan de wettelijke regels kunnen houden.

Controle op het naleven van de wet is in handen van de NVWA en soms ook de Omgevingsdiensten.

Ons bestuur organiseert en faciliteert met workshops, bijeenkomsten en collegiale bezoeken om elkaar praktische tips te geven voor een bedrijfsvoering die wettelijk in orde is.

RI&E (Risico Inventarisatie en Evaluatie)

Een branchegerichte RI&E voor onze leden. Hoe fijn zou dat zijn. Want nuttig en handzaam bij het invoeren van wettelijke regels. Eind 2019 hebben wij dat gratis voor onze leden beschikbaar. Er zijn natuurlijk wel kosten verbonden voor de leden aan het uitvoeren en toetsen van alle maatregelen. Informatie wordt op deze pagina gepubliceerd.

Dierenwelzijn vanzelfsprekend

Al onze leden hebben dierenwelzijn hoog in het vaandel staan. Ook dit is een belangrijke kwaliteit. En over dit onderwerp bestaan veel verschillende meningen. De Dierenbescherming heeft een fraaie enquête gemaakt die met duidelijke vragen een objectief beeld geeft van hoe het er met het dierenwelzijn is gesteld. Steekproef-gewijs hebben enkele leden hieraan meegedaan. Samen met de Dierenbescherming willen wij dit tot een meetinstrument maken waarmee we later ook de kwaliteit van dierenwelzijn kunnen garanderen. Dat zou dan een mooie 2e kwaliteitsgarantie kunnen worden.

Meer en andere ‘ kwaliteiten’

Niet vereist voor het lidmaatschap van de vSKBN, maar wel een mooi en belangrijk signaal naar bezoekers en overheden is dat veel stads- en kinderboerderijen meer bieden dan alleen een kennismaking met dieren. Zij willen ook een rol spelen op het gebied van duurzaamheid, gezondheid, participatie of sociale cohesie. Nadat de basis kwaliteitsgarantie een feit is voor de meeste leden, gaan we werken aan kwaliteitscertificaten voor deze onderwerpen. Dat doen we dan samen met kennisorgaisaties die op deze onderwerpen actief zijn. Dat gebeurt vermoedelijk niet binnen de eerstkomende twee jaar, behalve als we dit met behulp van fondsenwerving extern deskundigen hierop aan het werk kunnen zetten.

Contact opnemen

vSKBN is de overkoepelende organisatie voor kinderboerderijen.
Heb je een vraag die niet voorkomt in de veel gestelde vragen? Vul dan het contactformulier in.
Wil je dat wij je bellen? Noteer dan ook je telefoonnummer in het contactformulier.
Heb je een vraag voor een kinderboerderij in de buurt, neem daar dan zelf contact mee op.

1 Step 1
keyboard_arrow_leftPrevious
Nextkeyboard_arrow_right