Nieuwsbrief januari 2023

Nieuwsbrief januari 2023

Vaccinatie vogelgriep We zitten er allemaal met smart op te wachten: vaccinatie tegen vogelgriep. Het lijkt de enige mogelijkheid om onze vogels en pluimvee weer de ruimte en vrijheid te geven die ze zo hard nodig hebben. Het ministerie van LNV meldt hierover het...
Nieuwsbrief december 2022

Nieuwsbrief december 2022

Bestuurlijke boetes In opdracht van het ministerie van LNV voert Bureau Berenschot een onderzoek uit naar de effecten van de bestuurlijke boete Wet dieren. Je kunt hierbij denken aan boetes die worden opgelegd als de dierenadministratie niet op orde is of dieren niet...
Nieuwsbrief oktober 2022

Nieuwsbrief oktober 2022

Vertrek Ibe Pelgrim Tot onze grote spijt heeft Ibe Pelgrim onlangs besloten te stoppen met zijn bestuurslidmaatschap. In de ALV van april is al gemeld dat hij niet herkiesbaar wilde zijn voor een tweede termijn, maar bij het ontbreken van een opvolg(st)er aan wilde...
Voorbij hobbystatus…

Voorbij hobbystatus…

Voor de overheid blijken stads- en kinderboerderijen onder hobbydierhouders te vallen, zo blijkt uit de publicatie van de eerste nieuwe huis- en hobbydierenlijst, die in 2024 van kracht moet worden. Wij zijn het daarmee niet eens en hebben dat aangekaart bij de 2e...
Nieuwsbrief oktober 2022

Nieuwsbrief vSKBN augustus 2022

Betalingsherinneringen Tot onze schrik zagen we dat ons administratiesysteem een aantal betalingsherinneringen heeft verzonden zonder controle of koppeling met de bank- en ledengegevens. Waarschijnlijk ligt de oorzaak in de overgang naar ons nieuwe administratie- en...
Nieuwsbrief vSKBN juni 2022

Nieuwsbrief vSKBN juni 2022

Vogelgriep Vogelgriep lijkt niet langer een periodiek verschijnsel, maar iets waar we permanent mee te maken hebben. We zien dat er veel aandacht is voor de gevolgen voor wilde vogels en voor de commerciële houderij, maar weinig voor de tienduizenden hobbyhouders...