Vogelgriep

Actuele informatie

Op dit moment is er sprake van een zeer besmettelijke variant (nieuw serotype). Daarom gelden er strenge maatregelen:

  • Er is op dit moment geen goed werkend vaccin tegen de vogelgriep, maar er wordt wel volop onderzoek naar gedaan. Zo worden er proeven gedaan in Frankrijk met eenden en in Nederland met kippen.
  • Sinds 03-11-2021 geldt een bezoekverbod vogelverblijfplaatsen, zoals volières. Alleen noodzakelijk bezoek is toegestaan, mits de hygiëneprotocollen worden nageleefd.
  • Sinds 26-10-2021 geldt er een ophok- en afschermplicht.
    Ophokplicht voor commercieel gehouden vogels m.u.v. loopvogels en fazanten.
    Afschermplicht voor niet-commercieel gehouden risicovogels: hoenderachtigen, loopvogels en watervogels
  • Sinds 26-10-2021 geldt een tentoonstellingsverbod voor risicovogels.

Op deze sites vind je veel nuttige en actuele informatie:

Vanuit de vSKBN hebben we goede contacten met LNV en andere betrokken instanties over de vogelgriepmaatregelen. Heb je vragen of loop je ergens tegenaan? Stuur dan een mailtje naar: ibe@vskbn.nl.

Meer informatie vindt je (na inloggen), in het ledendeel.